Általános Felhasználási Feltételek

Utolsó módosítás: 2007.10.31.

 1. Jelen honlap (.lakasspecialistak.hu, a továbbiakban Honlap) bármely oldalának vagy részletének letöltése illetve használata kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek illetve a Honlap adatvédelmi nyilatkozatának elfogadása esetén engedélyezett. A Honlapra történő regisztráció fentieken túli feltétele a Regisztrációs Szabályzat elfogadása.
 2. A Honlap üzemeltetője: Specialisták 2008 Kft (a továbbiakban: Üzemeltető) (7634 Pécs, Magyarürögi út 193, 06-20/215-88-00, , 02-09-071935, 14125704-2-02), képviselője: Asztalos Gábor.
 3. Üzemeltető által e Honlapon nyújtott szolgáltatások pontos tartalmát és azok díjait az adott szolgáltatás megrendelésére létrehozott felületen ismerheti meg.
 4. Jelen Honlap működtetése során Üzemeltető az általános biztonsági előírásoknál nagyobb fokú védelmet nem vár el a felhasználóktól.
 5. A Honlapon található minden adat és információ - ellenkező megjelölés hiányában - Üzemeltető szellemi alkotása, melyek felhasználása kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
 6. Tilos a Honlapon elérhető adatok és információkat későbbi üzletszerű felhasználás céljából bármilyen módon gyűjteni, tárolni, rendszerezni. Tilos a Honlapon található személyes adatokat későbbi felhasználás céljából bármilyen módon gyűjteni, tárolni, rendszerezni. A Honlap tartalma kizárólag a Honlap céljának megfelelő célból (hirdetési ajánlatok közzététele és megismerése, kapcsolatfelvétel a hirdetésben megjelölt ajánlat ügyében) használható fel.
 7. Üzemeltető saját szándékos károkozása kivételével teljes mértékben kizárja kártérítési felelősségét a Honlap használata során vagy annak elérhetetlensége, bármilyen hibája, jogellenes megváltoztatása, az azon szereplő adatok vagy azok pontatlansága, a Honlapon megjelenő szöveges vagy egyéb tartalom jellege vagy hibája illetve hiányos volta miatt bekövetkező minden közvetlen és közvetett, vagyoni és nemvagyoni kár tekintetében. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlap regisztrált felhasználói illetve hirdetői által közzétett adatok és/vagy információk által okozott károk tekintetében.
 8. A Honlapon megjelenő minden adat és információ csupán tájékoztató jellegű.
 9. A Honlap tartalma felett kizárólag Üzemeltető jogosult dönteni, így bármiféle előzetes vagy utólagos értesítés illetve indoklás nélkül jogosult bármilyen tartalmi elemet - így a felhasználók illetve hirdetők által feltöltött adatokat is - véglegesen vagy átmenetileg törölni illetve elérhetetlenné tenni.
 10. A Honlapra történő regisztrációt jelentő szolgáltatást Üzemeltető bármiféle előzetes vagy utólagos értesítés illetve indoklás nélkül jogosult törölni vagy felfüggeszteni.
 11. A Honlapon elhelyezett, az 1. pontban jelölt tartományon kívülre mutató hivatkozások (linkek) segítségével elérhető kiszolgálók és tartalmak nem állnak Üzemeltető fennhatósága alatt, így ezek meglátogatása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
 12. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
 13. A Honlap használatával kapcsolatos jogviszonyokat a magyar jog szerint kell megítélni.