Adatvédelmi Nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2007.10.31.

 1. A lakasspecialistak.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használata során illetve regisztráció útján történő bármely adatszolgáltatás önkéntes.
 2. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Specialisták 2008 Kft. (Üzemeltető), aki a 1992. évi LXIII. törvény (Avt.) előírásait betartva jár el.
 3. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett hozzájárulása nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.
 4. Az Üzemeltető adatkezeléssel kapcsolatos esetleges partnereinek megnevezését az adatok megadásakor minden esetben megismerheti.
 5. A személyes adat törvényi fogalma:

  "1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  2. különleges adat:

  a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat"
 6. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.
 7. A Honlapon folytatott személyes adatkezelést az adatvédelmi biztos, az 1992. évi LXIII. és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi nyilvántartási azonosítókkal az adatvédelmi nyilvántartásba felvette: www.lakasspecialistak.hu weboldal - 02066-0001
 8. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek.
 9. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.
 10. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket.
 11. Az IP cím és a naplófájl tartalma egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
 12. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.